Om oss

Faktum Medica grundades 2005 och är ett oberoende utbildningsföretag. Faktum Medica bildades av läkare för att bättre möta ett växande behov av praktiskt orienterad utbildning inom akutmedicin.

Våra huvudföreläsare

lars_sundholm_baw

Dr Lars Sundholm är överläkare och tjänstgör from hösten 2013 på anestesi- och intensivvårdsavdelningen på Södersjukhuset i Stockholm. Han är specialist i anestesi- och intensivvård sedan 1999. Han är ansvarig för slutenvårdskurserna Sviktande Vitalfunktioner, Vätskebalans för sjukhusläkaren samt kursen Livshotande Infektioner.


Dr Anna Augustsén är överläkare inom verksamhetsområdet anestesi-IVA på Södersjukhuset i Stockholm. Hon blev färdig specialist 2010 och är simuleringsinstruktör alltsedan 2007. Anna har specialintresse inom ultraljud där hon också har pågående aktiv forskning.  


Elias Wallby är biträdande överläkare inom anestesi och intensivvård sedan 2017. Han undervisar regelbundet, och är utbildningsansvarig för läkarstuderande på anestesimomenten på Södersjukhuset. Han är utbildad simuleringsinstruktör och har stor erfarenhet av att bedriva interprofessionella simuleringsövningar. Han är även medicinskt ledningsansvarig för anestesin på ortopedioperation på Södersjukhuset.


Erik Lindeman är överläkare och specialist inom anestesi och intensivvård. Han är nationellt erkänd expert inom toxikologi och elektrolytbalans. Han tjänstgör sedan många år på Giftinformationscentralen. Erik är en av de huvudansvariga för Faktum Medicas vätskekurs i december varje år.