Kurser för slutenvården

Sviktande vitalfunktioner

Faktum Medica arrangerar 2-dagarsutbildningen Sviktande vitalfunktioner som i första hand vänder sig till ST-läkare verksamma inom somatisk akutspecialitet samt sjuksköterskor inom HIA, IVA, anestesi, ambulanssjukvård, akutmottagning eller annan akutverksamhet. Även specialistkompetenta läkare och AT–läkare är välkomna att delta i kursen.

Utbildningen innehåller föreläsningar och 10 fallscenarior med avancerade simulatordockor. I kursen ingår ett pretest där du får svara på 60 flervalsfrågor som introduktion till kursen.

Det finns fyra kurstillfällen per år att söka till. Dessutom kan kursen beställas med god framförhållning till det egna sjukhuset, var god kontakta oss via mail. Vid kursutvärderingen april 2022 fick utbildningen genomsnittsbetyget 5,7/6,0.

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20230094). Kurskostnad 12595:- exkl moms. Priserna inkluderar allt utom eventuell resa och logi för deltagaren.

Utbildningen uppfyller följande delmål eller del av delmål enligt:
SOSFS 2008:  Akutsjukvård  1,4    Allmän Internmedicin 1,4,5  Kardiologi 1,2,4   Infektionssjukdomar 3,10  Lungsjukdomar 1,2,5  Anestesi/Intensivvård 6,9  Allmän Kirurgi 1,4   Neurologi 1,2  Gastro/Hepatologi 1,2    Endokrinologi 1,8
SOSFS 2015: Akutsjukvård a1,a5,b3,c1,c2,c3,c5,c6   Allmän Internmedicin a1,a5,b3,c1,c2,c6,c7,c8,c9   Kardiologi  a1,a5,b3,c1,c2,c6,c7,c9   Infektionssjukdomar a1,a5,b3,c1,c3,c10,c11   Lungsjukdomar a1,a5,b3,c1,c2,c6,c7,c9 Anestesi/Intensivvård  a1,a5,b3,c6,c9  Allmän Kirurgi a1,a5,b3,c1,c4  Neurologi  c1,c2,c7,c10   Gastro/Hepatologi a1,a5,b3,c1,c2,c7  Endokrinologi a1,a5,b3,c1,c2

Vätskebalans för sjukhusläkaren

I samarbete med nationellt ledande föreläsare erbjuder Faktum Medica även 2-dagarsutbildningen Vätskebalans för sjukhusläkaren. Den vänder sig till alla läkare som vill utveckla sina kunskaper i vätske-, elektrolyt- och syra-bas-balans. Kursens målsättning är att belysa vardagliga problem som alla sjukhusläkare ställs inför.

Nästa kurs med kvarvarande kursplatser ges 7-8 december 2023 i Stockholm. Kursen har hittills tilldragit sig mycket stort intresse och antagning sker enligt principen “först till kvarn”. Du bör alltså anmäla dig snarast för att vara säker på kursplats. Vid kursutvärderingen december 2022 gav deltagarna kursen helhetsbetyget 5,6/6,0. På frågan om du skulle rekommendera kursen till kollega i liknande situation blev utfallet 5,6/6,0.

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20220181) Kurskostnad 12595:- exkl moms vilket inkluderar allt utom eventuell resa och logi för deltagaren

Utbildningen uppfyller följande delmål eller del av delmål enligt:
SOSFS 2008:  Allmän Internmedicin 1,2,4,5  Akutsjukvård 1,6   Medicinska Njursjukdomar 1,2,5,11  Anestesi/Intensivvård 1,3,6  Allmän Kirurgi 3,4  Infektionssjukdomar 10,11   Geriatrik 8    Endokrinologi 1,2,4,6,8  Kardiologi 1,2   Neurologi 1
SOSFS 2015:   Allmän Internmedicin a5,c1,c2,c6,c7  Akutsjukvård a5,c1,c2  Medicinska Njursjukdomar a5,c1,c2,c7   Anestesi/Intensivvård a5,c6,c9  Allmän Kirurgi a5,c4,c2  Infektionssjukdomar a5,c10,c11  Geriatrik a5,c1,c2   Endokrinologi a5,c1,c2,c8.c10, Kardiologi a5,c1,c2, Neurologi a5,c1  Onkologi a5,c4

 

Livshotande Infektioner

Faktum Medica arrangerar 18-19 november 2024 kursen Livshotande Infektioner. Primära målgrupp är ST-läkare inom sjukhusbunden somatisk akutspecialitet som önskar fördjupa sina kunskaper i omhändertagandet av livshotande infektiösa tillstånd. Föreläsare från infektionsmedicin, kirurgi, intensivvård och ÖNH deltager. Vid kursutvärderingen i november 2023 fick utbildningen genomsnittsbetyget 5,6/6,0. Kurskostnad 12395:- exkl moms vilket inkluderar allt utom eventuell resa och logi för deltagaren.

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20220183).

Utbildningen uppfyller följande delmål eller del av delmål enligt:
SOSFS 2008 Allmän Internmedicin 2,4 Allmän Kirurgi 1,4  Öron-Näsa-Hals 1,4,6  Geriatrik 4   Kardiologi 2  Akutsjukvård 1,6  Infektionssjukdomar 3,5,6,9
SOSFS 2015:8 Kirurgi : c1, c2 Anestesi/Intensivvård : a3,c6,c9 ÖNH : a3′,c1,c6 Internmedicin : c1,c2,c6,c7 Hematologi : c1,c2 Geriatrik : c1,c2 Infektionsjukdomar : c1,c2 Akutsjukvård :c1,c2,c5

Akut Ultraljud

Ultraljudets roll vid akut omhändertagande ökar. Faktum Medica arrangerar kursen Akut Ultraljud sedan 2012, där du kan träna praktiskt på försökspersoner. Tvådagarsutbildningen täcker de viktigaste områdena för användning av ultraljud i akutsituationen. Kursledningens uppfattning är att den sökande bör ha tillägnat sig någon utbildning som berör klinisk handläggning av akutmedicinska tillstånd innan man söker Akut Ultraljud (till exempel Sviktande Vitalfunktioner eller motsvarande annan utbildning). AT-läkare med begränsad klinisk erfarenhet har en lägre prioritet jämfört med specialistläkare och ST-läkare. Kursen är uppbyggd enligt brittiska och amerikanska akutläkarföreningarnas målbeskrivningar för akut ultraljud. Kursledare är Faktum Medicas Anna Augustsén som är överläkare i anestesi- och intensivvård och har pågående aktiv forskning i ämnet. Ultraljudapparater för praktiska övningar på modeller finns tillgängligt under hela kursen.

Fullständig utbildningsbeskrivning finns i kurskatalogen på www.lipus.se. (LIPUS-nr 20230069). Kurskostnad 12795:- exkl moms. Priserna inkluderar allt utom eventuell resa och logi för deltagaren.

Utbildningen uppfyller följande delmål eller del av delmål enligt:
SOSFS 2008 :  Allmän Internmedicin 3   Akutsjukvård 4   Anestesi/Intensivvård 2,4    Kirurgi 2,3   Kardiologi 3   Bild-och Funktionsmedicin 3,5,7,8
SOSFS 2015:  Allmän Internmedicin c1,c2,c6  Akutsjukvård c1,c3,c5  Anestesi/Intensivvård c2,c3,c4  Kirurgi c2,c3  Kardiologi c1,c2,c6,c7  Bild-och Funktionsmedicin c2,c5,c6  Infektonssjukdomar c3,c6,c10