Kursanmälan slutenvården

Våra kurser för slutenvården

Vill du anmäla dig till våra kurser använd e-postformuläret nedan. Observera att du måste fylla i titel (DVS AT/ST/Specialistläk/Överläk), sjukhus du tjänstgör på samt fullständig fakturaadress (kostnadställe alt namngiven person på sjukhuset dit fakturan skall skickas). Då anmälan till samtliga våra kurser är bindande – förankra din anmälan med schemaläggare eller närmaste chef innan du skickar din anmälan. Om du är ST-läkare och önskar kursintyg – ange alltid blivande specialitet, 2008 eller 2015 i din anmälan. Vill du att personnumret ska stå på intyget – ange även detta i din anmälan. 

Ofullständig anmälan behandlas ej.

  Sviktande vitalfunktioner

  Sviktande vitalfunktioner, Stockholm 17-18 okt 2024

  - Platser finns

  Sviktande vitalfunktioner, Stockholm 9-10 dec 2024

  - Platser finns

  Vätskebalans för sjukhusläkaren

  Vätskebalans för sjukhusläkaren, Stockholm 5-6 dec 2024

  - Platser finns

  Livshotande infektioner

  Livshotande infektioner, Stockholm 18-19 nov 2024

  - Platser finns.

  Akut ultraljud

  Akut Ultraljud, Stockholm 15-16 maj 2025

  - Platser finns.

  Ditt namn (*)

  Yrke, titel (*) t.ex. ST-läkare inom internmedicin

  Din epost på sjukhuset (*)

  Arbetsplats, Klinik(*)

  Fakturaadress(Kostnadställe alt namngiven person)(*)
  OBS: Var noggrann med detta.
  t.ex. Landstinget Västmanland
  Leverantörsfakturor
  Box 3043
  72003 Västerås

  Mobiltelefon(*)

  Övrigt

  Besked om antagning alternativt fulltecknad kurs lämnas vanligtvis inom 24 timmar efter din anmälan. Detaljerad kursinformation med uppgift om kurslokal mm skickas till dig senast 8 veckor före aktuell kurs.

  Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter att antagningsbesked utskickats (dvs oftast inom 24 tim) debiteras en administrativ avgift motsvarande 20% av kursavgiften. Vid avbokning efter att kursinformation utsänts (8 v innan kursen och senare) kan vi normalt ej ersätta deltagaren från reservlistan och då utgår en avbokningskostnad motsvarande 50% av kursavgiften.

  Akut sjukdom hos deltagaren eller nära anhörig mot uppvisade av läkarintyg omfattas ej av avbokningsreglerna.

  För ytterligare information kontakta Faktum Medica, info@faktummedica.se eller tel 0708-129627. Om vi inte svarar – skicka sms med ditt nummer så ringer vi upp dig.