Våra kurser för slutenvården

Vill du anmäla dig till våra kurser använd e-postformuläret nedan. Observera att du måste fylla i titel (DVS AT/ST/Specialistläk/Överläk), sjukhus du tjänstgör på samt fullständig fakturaadress (kostnadställe alt namngiven person på sjukhuset dit fakturan skall skickas). Då anmälan till samtliga våra kurser är bindande – förankra din anmälan med schemaläggare eller närmaste chef innan du skickar din anmälan. Om du är ST-läkare och önskar kursintyg – ange alltid blivande specialitet, 2008 eller 2015 i din anmälan. Vill du att personnumret ska stå på intyget – ange även detta i din anmälan. 

Ofullständig anmälan behandlas ej.

Sviktande vitalfunktioner

Sviktande vitalfunktioner, Stockholm 22-23 april 2021

- Fulltecknad, maila om eventuell reservplats

Sviktande vitalfunktioner, Stockholm 27-28 maj 2021

- Platser finns

Sviktande vitalfunktioner, Stockholm 11-12 oktober 2021

- Platser finns

Sviktande vitalfunktioner, Stockholm 22-23 november 2021

- Platser finns

Vätskebalans för sjukhusläkaren

Vätskebalans för sjukhusläkaren, Stockholm 6-7 december 2021

- Platser finns

Livshotande infektioner

Livshotande infektioner, Stockholm 6-7 september 2021

- platser finns

Akut ultraljud

Akut ultraljud, Stockholm 14-15 oktober 2021

- Platser finns

Ditt namn (*)

Yrke, titel (*) t.ex. ST-läkare inom internmedicin

Din epost på sjukhuset (*)

Arbetsplats, Klinik(*)

Fakturaadress(Kostnadställe alt namngiven person)(*)
OBS: Var noggrann med detta.
t.ex. Landstinget Västmanland
Leverantörsfakturor
Box 3043
72003 Västerås

Mobiltelefon(*)

Övrigt

Besked om antagning alternativt fulltecknad kurs lämnas vanligtvis inom 24 timmar efter din anmälan. Detaljerad kursinformation med uppgift om kurslokal mm skickas till dig senast 8 veckor före aktuell kurs.

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter att antagningsbesked utskickats (dvs oftast inom 24 tim) debiteras en administrativ avgift motsvarande 20% av kursavgiften. Vid avbokning efter att kursinformation utsänts (8 v innan kursen och senare) kan vi normalt ej ersätta deltagaren från reservlistan och då utgår en avbokningskostnad motsvarande 50% av kursavgiften.

Akut sjukdom hos deltagaren eller nära anhörig mot uppvisade av läkarintyg omfattas ej av avbokningsreglerna.

För ytterligare information kontakta Faktum Medica, info@faktummedica.se eller tel 0708-129627. Om vi inte svarar – skicka sms med ditt nummer så ringer vi upp dig.