Våra kurser för slutenvården

Vill du anmäla dig till våra kurser använd e-postformuläret nedan. Observera att du måste fylla i titel (DVS AT/ST/Specialistläk/Överläk), sjukhus du tjänstgör på samt fullständig fakturaadress (kostnadställe alt namngiven person på sjukhuset dit fakturan skall skickas). Då anmälan till samtliga våra kurser är bindande – förankra din anmälan med schemaläggare eller närmaste chef innan du skickar din anmälan. Om du är ST-läkare och önskar kursintyg – ange alltid blivande specialitet, 2008 eller 2015 i din anmälan. Vill du att personnumret ska stå på intyget – ange även detta i din anmälan. 

Ofullständig anmälan behandlas ej.

Sviktande vitalfunktioner

Stockholm 25-26 april 2019 - Fulltecknad - Maila om ev. reservplats

Stockholm 7-8 oktober 2019 - Fulltecknad - Maila om ev. reservplats

Stockholm 18-19 november 2019 - Fulltecknad - Maila om ev. reservplats

Vätskebalans för sjukhusläkaren

Stockholm 2-3 december 2019 - Platser finns

Livshotande infektioner

Stockholm 23-24 april 2019 - Fulltecknad - Maila om ev. reservplats

Akut ultraljud

Stockholm 11-12 mars 2019 - Fulltecknad -- Maila om ev. reservplats

Stockholm 10-11 okt 2019 - Fulltecknad -- Maila om ev. reservplats

Ditt namn (*)

Yrke, titel (*) t.ex. ST-läkare inom internmedicin

Din epost på sjukhuset (*)

Arbetsplats, Klinik(*)

Fakturaadress(Kostnadställe alt namngiven person)(*)
OBS: Var noggrann med detta.
t.ex. Landstinget Västmanland
Leverantörsfakturor
Box 3043
72003 Västerås

Mobiltelefon(*)

Övrigt

Besked om antagning alternativt fulltecknad kurs lämnas vanligtvis inom 24 timmar efter din anmälan. Detaljerad kursinformation med uppgift om kurslokal mm skickas till dig senast 6 veckor före aktuell kurs.

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter att antagningsbesked utskickats debiteras en administrativ avgift motsvarande halva kursavgiften, sjukdom med läkarintyg undantaget.

För ytterligare information kontakta Faktum Medica, info@faktummedica.se eller tel 0708-129627. Om vi inte svarar – skicka sms med ditt nummer så ringer vi upp dig.