Faktum Medica – Kvalitetsgranskad utbildning i akutmedicin

Ang: COVID-19

P.g.a. ökad smittspridning kommer Faktum Medica åter vidtaga skärpta säkerhetsrutiner under vårens kurser. Det blir (om inte smittläget förbättras) obligatoriskt för alla deltagare med munskydd (FFP2) under alla kursmoment. Dessa får du av oss vid kursstart och du behöver alltså inte ta med egna.
Vi rekommenderar starkt att du som deltagare tar ett test innan kursstart även om du inte har aktuella symtom. Detta för att maximera att kursen inte bidrar till ökad smittspridning.
Kurser har med våra rutiner tidigare genomförts under mer kritiska perioder under pandemin jfr denna utan konsekvenser. Detta har uppskattats av kursdeltagare som under lång tid varit utan fortbildning. 
Faktum Medica anser i dagsläget att det inte är en lösning att flytta kurser framåt i tiden, då vi inte vet hur läget ser ut då. Man kan inte utesluta att vi framöver står inför en mer malign mutation än omicron där vi verkligen tvingas ställa in verksamheten.

Faktum Medica är ett utbildningsföretag grundat av specialistläkare. Vår huvudmålsättning är att bedriva produktobunden högkvalitativ utbildning i akutmedicin.

Faktum Medica erbjuder kurser för slutenvården och primärvården. Vi vänder oss till läkare och specialintresserade sjuksköterskor som vill utbilda sig och stärka sin kompetens i akut omhändertagande.

Vi har utbildningar i sviktande vitalfunktioner anpassade för slutenvården respektive primärvården. Utmärkande för dessa utbildningar är tyngdpunkten på praktisk träning i kliniska fallscenarior med avancerade simulatordockor. Dessutom arrangerar Faktum Medica utbildningen Vätskebalans för Sjukhusläkaren samt Livshotande Infektioner.

Ultraljudets plats vid akut omhändertagande ökar, Faktum Medica har därför valt i samarbete med nationella experter att lansera tvådagarsutbildningen ”Akut Ultraljud” i januari 2012.