På grund av coronasituationen gör Faktum Medica upprepade ställningstagande till att erbjuda vissa kurser digitalt. Dock är inte alla våra kurser möjliga att göra digitalt. Vi har också under 2020 framflyttat vissa kurser till ett senare datum. Vår förhoppning är att våra kurser under 2021 som tar sin början i mars ska kunna genomföras som vanligt då förhoppningsvis vaccinering kommit igång sedan en tid tillbaka. Har du frågor så är du alltid välkommen att maila oss.

Välkommen till Faktum Medica

docka

Faktum Medica är ett utbildningsföretag grundat av specialistläkare. Vår huvudmålsättning är att bedriva produktobunden högkvalitativ utbildning i akutmedicin.

Faktum Medica erbjuder kurser för slutenvården och primärvården. Vi vänder oss till läkare och specialintresserade sjuksköterskor som vill utbilda sig och stärka sin kompetens i akut omhändertagande.

Vi har utbildningar i sviktande vitalfunktioner anpassade för slutenvården respektive primärvården. Utmärkande för dessa utbildningar är tyngdpunkten på praktisk träning i kliniska fallscenarior med avancerade simulatordockor. Dessutom arrangerar Faktum Medica utbildningen Vätskebalans för Sjukhusläkaren samt Livshotande Infektioner.

Ultraljudets plats vid akut omhändertagande ökar, Faktum Medica har därför valt i samarbete med nationella experter att lansera tvådagarsutbildningen ”Akut Ultraljud” i januari 2012.