Angående COVID-19

Faktum Medica anser att utbildning är särskilt viktigt under dessa speciella förutsättningar, detta bl a med tanke på att vi idag inte vet när vi kan återgå till “normala” förhållanden avseende kursverksamhet. De kurser som är möjliga med bibehållen kvalitet genomförs digitalt men detta är ej möjligt vid några av våra kurser.Kurser på plats genomförs med lägre antal deltagare än normalt och alla preventiva åtgärder för att undvika smittspridning. Vi förutsätter att vi alla som professionella yrkespersoner föregår med gott exempel. Munskydd är ingen rekommendation, utan ett krav under alla kurser som genomförs på plats, förutom vid måltider. Vid risk för närkontakt används dessutom visir. Vi tillhandahåller munskydd FFP2 och visir till dig vid kursstart. Vi har med dessa förutsättningar kunna bibehålla majoriteten av våra utbildningstillfällen och fått mycket positiv feedback från deltagare under denna speciella tid när många saknar utbildnng. Vid vårt senaste utbildningstillfälle nu i mars 2021 var 95% av deltagarna vaccinerade med 1 dos och 75% med 2 doser eller hade antikroppar.

Välkommen till Faktum Medica

docka

Faktum Medica är ett utbildningsföretag grundat av specialistläkare. Vår huvudmålsättning är att bedriva produktobunden högkvalitativ utbildning i akutmedicin.

Faktum Medica erbjuder kurser för slutenvården och primärvården. Vi vänder oss till läkare och specialintresserade sjuksköterskor som vill utbilda sig och stärka sin kompetens i akut omhändertagande.

Vi har utbildningar i sviktande vitalfunktioner anpassade för slutenvården respektive primärvården. Utmärkande för dessa utbildningar är tyngdpunkten på praktisk träning i kliniska fallscenarior med avancerade simulatordockor. Dessutom arrangerar Faktum Medica utbildningen Vätskebalans för Sjukhusläkaren samt Livshotande Infektioner.

Ultraljudets plats vid akut omhändertagande ökar, Faktum Medica har därför valt i samarbete med nationella experter att lansera tvådagarsutbildningen ”Akut Ultraljud” i januari 2012.