Pga coronavåren fortsatt platser kvar


Sveriges enda nationella kurs i vätske, elektrolyt-och syrabasbalans.
VÄTSKEBALANS FÖR SJUKHUSLÄKAREN
30 nov-1 dec Elite Palace Hotel i Stockholm
Vet du skillnaden mellan hypovolemi och dehydrering ?
Vilken vätska har evidens vid diabetes ketoacidos ?
Hur hanterar du P-Na 128 mmol/l vid levercirros ?
Ska man buffra en patient med metabol acidos ?
Volym v/s vasopressor vid septisk chock på akutrummet ?

Anmäl dig här!

Välkommen till Faktum Medica

docka

Faktum Medica är ett utbildningsföretag grundat av specialistläkare. Vår huvudmålsättning är att bedriva produktobunden högkvalitativ utbildning i akutmedicin.

Faktum Medica erbjuder kurser för slutenvården och primärvården. Vi vänder oss till läkare och specialintresserade sjuksköterskor som vill utbilda sig och stärka sin kompetens i akut omhändertagande.

Vi har utbildningar i sviktande vitalfunktioner anpassade för slutenvården respektive primärvården. Utmärkande för dessa utbildningar är tyngdpunkten på praktisk träning i kliniska fallscenarior med avancerade simulatordockor. Dessutom arrangerar Faktum Medica utbildningen Vätskebalans för Sjukhusläkaren samt Livshotande Infektioner.

Ultraljudets plats vid akut omhändertagande ökar, Faktum Medica har därför valt i samarbete med nationella experter att lansera tvådagarsutbildningen ”Akut Ultraljud” i januari 2012.