Faktum Medica grundades 2005 och är ett oberoende utbildningsföretag. Faktum Medica bildades av läkare för att bättre möta ett växande behov av praktiskt orienterad utbildning inom akutmedicin.

Våra huvudföreläsare

lars_sundholm_bawDr Lars Sundholm är överläkare och tjänstgör from hösten 2013 på anestesi- och intensivvårdsavdelningen på Södersjukhuset i Stockholm. Han är specialist i anestesi- och intensivvård sedan 1999. Han är ansvarig för slutenvårdskurserna Sviktande Vitalfunktioner, Vätskebalans för sjukhusläkaren samt den nya SK-kursen Livshotande Infektioner. Lars Sundholm föreläser även på utbildningarna riktade till primärvården.


 

Dr Anna Augustsén är biträdande överläkare inom verksamhetsområdet anestesi-IVA på Södersjukhuset i Stockholm. Hon blev färdig specialist 2010 och är simuleringsinstruktör alltsedan 2007. Anna har specialintresse inom ultraljud där hon också har pågående aktiv forskning.

 


 

josefin_elzen_bawDr Josefin Elzén är specialistläkare i anestesi och intensivvård och arbetar på Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Josefin Elzén föreläser på kursen Sviktande Vitalfunktioner och är instruktör och föreläsare på kursen Akut Ultraljud.

 


 

Dr Staffan Lutz är specialist i Anestesi och Intensivvård sedan 2012 och biträdande överläkare. Han har lång erfarenhet som instruktör av avancerad medicinsk simulering framförallt inom konceptet CEPS. Staffan är även utbildad simulatortränare vid Karolinska sjukhusets Simulatorcentrum CAMST och innehar EDAIC från European Society of Anaesthesiology. Till vardags arbetar han omväxlande med anestesi och intensivvård på Södersjukhuset i Stockholm.

 


caroline_hallsjo_sander_bawDr Caroline Hällsjö-Sander är överläkare inom anestesi- och intensivvård och tjänstgör på Karolinska Universitetsjukhuset Solna, där hon också innehar sektionsansvar. Caroline Hällsjö-Sander föreläser på kursen Sviktande Vitalfunktioner.

 


 

christofer_muhrDr Christofer Muhr är biträdande överläkare och specialist i internmedicin på S:t Görans Sjukhus i Stockholm. Christofer har byggt upp ultraljudsverksamheten på Capio S:t Görans Sjukhus akutmottagning och har undervisat vid AAEM (American academy of Emergency Medicine) samt vid kurser som anordnats av engelska akutläkarföreningen.