Våra kurser för slutenvården

Vill du anmäla dig till våra kurser använd e-postformuläret nedan. Observera att du måste fylla i titel (DVS AT/ST/Specialistläk/Överläk), sjukhus du tjänstgör på samt fullständig fakturaadress (kostnadställe alt namngiven person på sjukhuset dit fakturan skall skickas). Då anmälan till samtliga våra kurser är bindande – förankra din anmälan med schemaläggare eller närmaste chef innan du skickar din anmälan.

Ofullständig anmälan behandlas ej.

Sviktande vitalfunktioner

Stockholm 12-13 april 2018 - Fulltecknad - Maila om ev. reservplats

Stockholm 24-25 maj 2018 - Fulltecknad - Maila om ev. reservplats

Stockholm 8-9 okt 2018 - Fulltecknad - Maila om ev. reservplats

Stockholm 22-23 nov 2018 - platser finns

Vätskebalans för sjukhusläkaren

Stockholm 3-4 december 2018 - platser finns

Livshotande infektioner

Stockholm 9-10 april 2018 - Fulltecknad - Maila om ev. reservplats

Akut ultraljud

Stockholm 11-12 okt 2018 - Fulltecknad -- Maila om ev. reservplats

Ditt namn (*)

Yrke, titel (*) t.ex. ST-läkare inom internmedicin

Din epost på sjukhuset (*)

Arbetsplats, Klinik(*)

Fakturaadress(Kostnadställe alt namngiven person)(*)
OBS: Var noggrann med detta.
t.ex. Landstinget Västmanland
Leverantörsfakturor
Box 3043
72003 Västerås

Mobiltelefon(*)

Övrigt

Besked om antagning alternativt fulltecknad kurs lämnas vanligtvis inom 24 timmar efter din anmälan. Detaljerad kursinformation med uppgift om kurslokal mm skickas till dig senast 6 veckor före aktuell kurs.

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter att antagningsbesked utskickats debiteras en administrativ avgift motsvarande halva kursavgiften, sjukdom med läkarintyg undantaget.

För ytterligare information kontakta Faktum Medica, info@faktummedica.se eller tel 0708-129627. Om vi inte svarar – skicka sms med ditt nummer så ringer vi upp dig.